Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là có thể coi là một hình thức phúc lợi xã hội để giải quyết về vấn đề an sinh xã hội, khi có những điều kiện bất trắc trong cuộc sống xảy ra thì bảo hiểm xã hội sẽ góp một phần để giải quyết những về đó vì dụ như bị thất nghiệ, nghỉ hưu, bại tai nạn lao động, sinh con v…v…v. Tuy nhiên không phải ai cũng được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội có những riêng về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, vậy những ai được tham gia bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại điều 2 luật bảo hiểm xã hội đối tượn tham gia bả o hiểm xã hội như sau.

 1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
 2. a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
 3. b) Cán bộ, công chức, viên chức;
 4. c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
 5. d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

 1. e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
 3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.
 4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.
 5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.
 6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đây gọi chung là người lao động.

Trên đây là những quy định của chúng tôi về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khác vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 để gặp luật sư tư vấn hoặc thảm khảo bài viết tại website; luattoanquoc.com.

Xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply