Các chế độ bảo hiểm xã hội

Các chế độ bảo hiểm xã hội

Theo quy định pháp luật một người tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp phải đóng một phần bảo hiểm xã hội, người lao động cũng phải đóng một phần bảo hiểm xã hội, vậy quyền lợi của người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội là gì, họ được hưởng chế độ gì khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật về lao động bảo hiểm xã hội. Các chế độ của người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể tại điều 4 của luật bảo hiểm xã hội như sau.

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:

a) ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây:

a) Trợ cấp thất nghiệp;

b) Hỗ trợ học nghề;

c) Hỗ trợ tìm việc làm.

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.

Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 6. Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.

Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và các biện pháp cần thiết khác để bảo toàn, tăng trưởng quỹ. Quỹ bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo hộ, không bị phá sản.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được miễn thuế.

Trên đây là những quy định về các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006500 để gặ luật sư tư vấn miễn phí hoặc truy cập website; luattoanquoc.com để tham khảo bải viết.

Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết tham khảo.

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp.

Leave a Reply