Thủ tục phá sản những ai có quyền nộp đơn

Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng phá sản là tình trạng một doanh nghiệp mất đi khả năng thanh toán mọi khoản chi phí và bị toàn án nhân dân buộc tuyên bố đóng cửa. Vậy những ai có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa mở thủ tục phá sản?  Căn cứ vào điều 5, Luật phá sản 2014 có thể thấy những người có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

  • Đó chính là chủ nợ, tuy nhiên chủ nợ chỉ đảm bảo một phần mà thôi. Trong trường hợp đã hết hạn trả nợ 3 tháng mà doanh nghiệp không thể trả đủ số nợ thì người chủ nợ được phép nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.
  • Sau khi hết thời hạn trả lương 3 tháng mà người lao động không nhận được bất kì một khoản chi phí nào thì những người sau đây có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: đó là người lao động, công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên.
  • Khi doanh nghiệp, công ty mất khả năng thanh toán nợ thì buộc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và hợp tác xã có nghĩ vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
  • Trong trường hợp công ty có số nợ quá lớn và không thể hoàn trả tất cả số nợ thì chủ doanh nghiệp các tư nhân, chủ tịch Hội Đồng quản trị công ty cổ phần hoặc chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
  • Đối với công ty cổ phần thì các cổ đông có số cổ phần từ 20% trở lên có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời gian liên tục 6 tháng. Đối với những người có cổ phần dưới 20% cũng có quyền nộp thủ tục yêu cầu phá sản nếu công ty đó có điều lệ quy định như vậy.
  • Khi liên hợp tác xã không thể chi trả nợ hay còn gọi là mất đi khả năng thanh toán thì những thành viên hợp tác xa hoặc người đại diện pháp luật của hợp tác xã đó có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Việc mở doanh nghiệp hoặc công ty mang đến nhiều lợi nhuận tuy nhiên bên cạnh đó nếu không biết cách quản lí và điều hành tốt thì sẽ gặp những rủi ro khác nhau và phá sản là vấn đề đáng được bàn đến. Bạn có thể tham khảo những tin ở trên để hiểu rõ hơn về luật doanh nghiệp, luật phá sản bởi chúng vô cùng hữu ích cho những người làm kinh doanh. Nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm nhé!

Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng các bạn!

Leave a Reply