Tội buôn lậu sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tội buôn lậu sẽ bị xử phạt như thế nào?

Hành vi buôn lậu thuốc lá, buôn lậu rượu, buôn lậu vàng, buôn lậu hàng điện tử là những hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Tội buôn lâu sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự được ghi nhận tại điều 153

Điều 153. Tội buôn lậu

 1. Người nào có hành vi buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
 2. a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 quy định tại Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;
 3. b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá;
 4. c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 quy định tại Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 quy định tại Bộ luật này.
 5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
 6. a) Có tổ chức;
 7. b) Có tính chất chuyên nghiệp;
 8. c) Tái phạm nguy hiểm;
 9. d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng

đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;

 1. e) Thu lợi bất chính lớn;
 2. g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;
 3. h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 4. i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 5. k) Phạm tội nhiều lần;
 6. l) Gây hậu quả nghiêm trọng.
 7. Đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a)Tang vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

 1. b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;
c)Khoản  thu lợi bất chính;
 1. d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
 2. Đối tượng thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 3. a) Tang vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;
 4. b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;
 5. c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 6. Đối tượng phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Leave a Reply