Những điều nên biết về luật bảo hiểm xã hội mới

Luật Bảo hiểm xã hội mới bổ sung thêm điều luật 60 có hiệu lực từ 1/1/2016.  Điều luật này quy định về vấn đề công nhân về già có lương hưu. Nhưng điều luật này cũng chính là nguyên nhân gây ra cuộc đình công của công nhân ở Công ty TNHH Pouyuen VN tại TP HCM.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, quy định về bảo hiểm một lần trong Luật bảo hiểm có nhiều điểm mới. Theo quy định mới thì diện hưởng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần bị thu hẹp lại. Những người đóng BHXH thì tới tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu, còn trường hợp người lao động không có thời gian làm việc sẽ được bảo lưu và tiếp tục đóng BHXH khi tiếp tục đi làm.

Lợi ích của quy định mới này là khuyến khích người lao động đóng BHXH để có thể hưởng lương hưu khi về già. Hơn nữa khi người lao động thuộc diện đóng BHXH khi nghỉ việc một thời gian, khi quay trở lại làm việc thì được cộng dồn thời gian đã tham gia BHXH trước đó để hưởng lương hưu và các chính sách khác.

Nếu người lao động chưa tham gia BHXH đủ số năm tối thiểu để hưởng lương hưu thì ngay lập tức có thể đóng thêm tiền để hưởng lương hưu hằng năm. Đối với người lao động tự do thì có thể tham gia BHXH tự nguyện. Luật BHXH còn bổ sung một số quy định rất có lợi cho người lao động. Ở điều 66 luật BHXH.

Nếu trong thời gian bảo lưu BHXH, người lao động đó không may từ trần thì gia đình sẽ được hưởng những chế độ như : trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ bản tại thời điểm người lao động chết.

Theo điều 67, nếu người lao động đó đã đóng bảo hiểm trên 15 năm thì nhân thân được hưởng tử tuất theo tháng. Theo điều 69, người lao động từ trần bất ngờ nếu đóng bảo hiểm dưới 15 năm thì sẽ được hưởng BHXH một lần.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghe ý kiến đóng góp để xây dựng Nghị định, Thông tư. Bộ sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc, tham vấn có đại diện của Tổng liên đoàn Lao động, đại diện người sử dụng lao động và người lao động để tham khảo ý kiến và đưa ra những phương án có lợi nhất cho người lao động.

Ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố sẽ tạm dừng tuyên truyền Luật BHXH mới cho đến khi có Thông tư hướng dẫn đầy đủ. Chính sách BHXH vẫn chưa có gì thay đổi nhưng lãnh đạo TP HCM sẽ tham khảo ý kiến của người lao động để báo cáo lên Chính phủ.

Leave a Reply