Giải đáp thắc mắc quanh việc đóng bảo hiểm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có bao nhiêu lao động thì phải đóng bảo hiểm? Thời hạn đóng bảo hiểm của doanh nghiệp là khi nào? Và còn rất nhiều thắc mắc khác xoay quanh việc đóng bảo hiểm của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp giải đáp những thắc mắc đó.

Pháp luật Việt Nam qui định rằng doanh nghiệp phải  có  trách nhiệm và nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cho người lao động khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng không có thời hạn. Lưu ý rằng khi đã kí hợp đồng thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho người lao động, nếu không thực hiện điều đó thì người lao động  có quyền yêu cầu công ty hoàn tất các thủ tục đóng bảo hiểm xã hội.

Luật pháp Việt Nam không có  quy định về việc doanh nghiệp có bao nhiêu lao động thì phải đóng bảo hiểm xã hội, nghĩa là cứ miễn có lao động kí hợp đồng thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho người lao động.

Quy định về đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội như sau:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cả có thời hạn và không thời hạn, thậm chí hợp đồng lao động được kí với người lao động có độ tuổi dưới 15 cũng được tính

– Người lao động đã kí hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã và có được tính tiền lương

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội và bắt buộc vào quỹ hưu trí , quỹ tử tuất

– Người Việt Nam xuất khẩu lao động theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đúng theo qui định.

Như vậy có thể thấy bảo hiểm là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động. Doanh nghiệp nên chú ý tới điều này để tránh những rắc rối không nên có xảy ra.  Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc đóng bảo hiểm cho người lao động qua sự tư vấn của các công ty luật, công ty cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp…vân vân. Chúc doanh nghiệp may mắn!

Leave a Reply