Hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp hiện nay

Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước, nhờ nguồn thuế này mà các hoạt động của nhà nước được duy trì, là công cụ để điều tiết nền kinh tế cũng như các hoạt động xã hội. Hiểu được vai trò quan trọng của thuế nhưng một vài doanh nghiệp hiện nay vẫn không đóng thuế hay nói cách khác là trốn thuế, gian lận xã hội với phạm vi rộng khắp. Tìm hiểu các hành vi trốn thuế sau đây và có các biện pháp khắc phục thủ đoạn trốn thuế này trong nền kinh tế hội nhập quốc tế ngày nay.

Các hành vi trốn thuế đầy tinh vi và phổ biến ở các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các thành phần kinh tế khác như kê khai lỗ qua nhiều năm liên tiếp, bán hàng không có hóa đơn.

hanh-vi-tron-thue

Hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp hiện nay

Vấn đề các doanh nghiệp bán hàng không xuất hóa đơn cho khách hàng cũng là hành vi trốn thuế, một số khách hàng tạo kẽ hở này để giúp doanh nghiệp bằng việc không cần nhận hóa đơn giúp doanh nghiệp giảm lợi nhuận trong năm. Hay doanh nghiệp khai báo giá cho nhà nước thấp hơn rất nhiều so với giá bán thực tế cho khách hàng.

Việc doanh nghiệp kê khai thu lỗ trong nhiều năm liên tiếp cũng diễn ra thường xuyên đặc biệt phổ biến ở các doanh nghiệp nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua số liệu thống kê cho thấy cả nước có 50% doanh nghiệp này khai báo thua lỗ trong đó có nhiều doanh nghiệp khai báo thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 60% và tại Lâm Đồng có 50% doanh nghiệp khai báo thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

hanh-vi-tron-thue

Hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp hiện nay

Hành vi trốn thuế tại các công ty vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được diễn ra bằng cách khai báo tăng giá nguyên liệu đầu vào, nhất là các nguyên liệu nhập khẩu và giảm giá đầu ra gây ra thua lỗ nhưng thực chất dòng tiền vẫn hoạt động đều đều trong công ty.

 

 

 

 

Leave a Reply