Luật hình sự có những đặc trưng cơ bản gì?

Bạn đang muốn tìm hiểu về luật hình sự? Bạn chưa biết luật hình sự có những đặc trưng cơ bản nào? Bạn chưa biết đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là gì?

bộ luật hình sự

Luật hình sự có những đặc trưng cơ bản gì?

Bạn đã tìm được các câu trời lời cho các câu hỏi trên chưa, nếu chưa thì cũng đừng quá lo lắng, bởi nó cũng là mối quan tâm của không ít các gia chủ khi tiến hành tìm hiểu thông tin về luật hình sự. Nắm được khó khăn đó của bạn, trong bài viết này, các chuyên gia về luật của chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết những đặc trưng cơ bản của luật hình sự.

Hiện nay, nhà nước dùng luật hình sự để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tối phạm, những loại vị phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao. Hệ thống pháp luật của nhà nước ta có nhiều ngành luật hợp thành. Mỗi ngành luật sẽ có tác dụng điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định, giúp bảo vệ lợi ích của nhà nước, công dân, giúp luôn đảm bảo pháp chế, phòng chống vị phạm pháp luật. Như vậy luật hình sự chỉ điều chỉnh mối quan hệ liên quan đến tội phạm và hình phạt.

loại tội phạm của luật hình sự

Từ các phân tích trên, khái niệm Luật Hình sự được xác định như sau: “Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm nhằm đấu tranh chống tội phạm, loại trừ mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội. Luật Hình sự bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.”

Luật Hình sự có những đặc trưng cơ bản sau đây:

– Luật Hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Luật Hình sự bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến Nhà nước và người phạm tội;

luật hình sự

– Luật Hình sự là ngành luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định tội phạm và hình phạt.

Như vậy, luật hình sự có vai trò vô cùng quan trọng đối với đất nước của chúng ta. Luật hình sự có rất nhiều điều khoản nhỏ khác nhau, để không bị xảy ra các vấn đề xấu, hãy luôn làm những việc tốt, theo đúng pháp luật.

Luật Hình sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nhà nước ta, chúng quy định tội phạm, xác định hình phạt với cá tội phạm ấy, có đối tượng và phương pháp điều chỉnh một cách riêng biệt. Đây là căn cứ vô cùng quan trọng giúp bạn có thể dễ dàng phân biệt Luật Hình sự với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật.

Leave a Reply