Những tài sản bị chia đôi và không bị chia đôi sau khi ly hôn

Phân chia tài sản sau khi ly hôn luôn là vấn đề gây tranh cãi của rất nhiều gia đình, không phải ai cũng có thể tự thỏa thuận với nhau mà cần phải có sự quyết định của tòa án. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về những quy định của luật pháp liên quan đến việc phân chia tài sản sau khi ly hôn, những tài sản bị chia đôi và không bị chia đôi sau khi ly hôn, chúng tôi đã tổng kết lại trong nội dung bài viết sau.

3 Vấn Đề Thường Gặp Về Tài Sản Sau Ly Hôn | Luật Sư Thủ Đô

Phân chia tài sản sau khi ly hôn như nào?

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn

Theo điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”

ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG

Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn

Những tài sản không bị chia đôi sau khi ly hôn

Bên cạnh những tài sản theo thỏa thuận của 2 vợ chồng không bị chia đôi thì theo điều 11 nghị định 126/2014/NĐ-CP, các tài sản riêng, không bị chia đôi sau ly hôn bao gồm:

– Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ

– Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

– Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Đồng thời, theo điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định thêm các loại tài sản được coi là tài sản riêng của vợ, chồng:

– Tài sản có trước khi kết hôn;

– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản theo thỏa thuận là tài sản riêng.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi muốn các cung cấp cho các bạn về những tài sản bị chia đôi và không bị chia đôi sau khi ly hôn. Hy vọng các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích.

 

Leave a Reply