Những quy định của luật doanh nghiệp quy định góp vốn như thế nào?

 

Bạn cần tìm hiểu kỹ càng về luật doanh nghiệp quy định góp vốn trước khi tiến hành mở công ty, góp vốn hay có ý định chuyển nhượng vốn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn những thông tin được mang đến trong bài viết này sẽ nêu cụ thể quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Vốn điều lệ

Theo khoản 29, Điều 4 Luật Doanh nghiệp: Vốn điều lệ tức là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty hợp danh. Đây là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Tìm hiểu về các quy định góp vốn doanh nghiệp

Tìm hiểu về các quy định góp vốn doanh nghiệp

Có thể góp vốn bằng tài sản gì?

Theo quy định về luật doanh nghiệp quy định góp vốn tại Điều 35 Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 thì:

  1. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết kỹ thuật, công nghệ, các tài sản khác mà có thể định giá bằng tiền Việt.
  2. Có thể góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả. Cũng có thể góp vốn bằng quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật trong sở hữu trí tuệ. Chỉ chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền được nói đến ở trên thì mới có quyền góp vốn.
Lưu ý những quy định về tài sản góp vốn

Lưu ý những quy định về tài sản góp vốn

Thời hạn góp vốn trong bao lâu?

Theo luật doanh nghiệp quy định góp vốn thì với công ty TNHH 1 Thành viên chủ sở hữu cần góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn là 90 ngày, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với công ty cổ phần thì các cổ đông cần thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, tính từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết liên quan: Các trường luật tại Viêt Nam rất nổi tiếng hiện nay, địa chỉ ở đâu?

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên những thành viên cần góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như trước đó cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày. Thời hạn này được tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ do chủ doanh nghiệp ấy tự đăng ký.

Số vốn tối thiểu để thành lập công ty

Như luật doanh nghiệp quy định góp vốn thì điều này sẽ tùy thuộc vào doanh nghiệp đó đăng ký kinh doanh lĩnh vực gì. Cụ thể như sau:

Nếu là những doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định, thì theo luật không có quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty.

Còn đối với những doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty sẽ chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Số vốn cần thiết để thành lập được công ty là bao nhiêu

Số vốn cần thiết để thành lập được công ty là bao nhiêu

Bài viết trên đã nói lên những quy định của luật doanh nghiệp quy định góp vốn. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc và giúp bạn đọc có được những kiến thức cơ bản trước khi bước vào thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn…

 

Leave a Reply