Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Khi bạn làm chủ một doanh nghiệp tức là bạn đã tham gia kinh doanh một cách có hệ thống, đồng thời nhà nước cũng ban hành nhiều quy định pháp luật để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn vì vậy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những bộ phận pháp chế để tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực của mình cho chủ sở hữu công ty biết, tuy nhiện không phải doanh nghiệp nào cũng có bộ phận pháp chế vì vậy đòi hỏi bản thân chủ doanh nghiệp phải có những kiến thức cơ bản liên quan đến doanh nghiệp để tranh vấp phải những rắc rối liên quan đến pháp lý. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn thấy một doanh nghiệp có nghĩa vụ cơ bản gì theo quy định. Theo quy định tại điều 8 Luật doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ doanh nghiệp như sau.

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Trên đây là quy định pháp luật về nghĩa vụ doanh nghiệp, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để gặp luật sư tư vấn hoặc tham khảo bài viết tại Website: luattoanquoc.com.

Xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply