Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Khi cơ quan nhà nước gây thiệt hại cho người dân vì dụ như xử oan người vô tội, trong khi thi hành công vụ mà gây thiệt hai cho người dân, quyết định hành chính trái quy định pháp luật mà gây thiệt hại cho người dân v…v…v thì cơ quan nhà nước có phải bồi thường không. Để xét xem cơ quan nhà nước có phải bồi thường không thì cần phải dựa vào quy định pháp luật về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của cơ quan nhà nước theo quy định tại điều 4 thông tư 17/2017 do Bộ tư pháp và bộ quốc phòng ban hành quy định chi tiết như sau.

Điều 4. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ ra quyết định hoặc tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 của Luật chỉ phát sinh khi có đủ các căn cứ sau đây:

a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật;

b) Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 38 của Luật;

c) Có thiệt hại thực tế xảy ra;

d) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

2. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ không ra quyết định hoặc không tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 của Luật chỉ phát sinh khi có đủ các căn cứ sau đây:

a) Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có lỗi cố ý của người thi hành công vụ.

3. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi trong việc để xảy ra thiệt hại được xác định như sau:

a) Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại;

b) Trường hợp người bị thiệt hại cũng có một phần lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì Nhà nước chỉ bồi thường phần thiệt hại sau khi trừ đi phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người bị thiệt hại gây ra. Việc xác định thiệt hại được bồi thường sau khi trừ đi phần thiệt hại do lỗi của người bị thiệt hại gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là quy định pháp luật về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước. Nếu còn vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 để được tư vấn hoặc tham khảo bài viết tại website: luattoanquoc.com

Xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply