Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Khi một người bị ốm đau, bệnh tất hoặc bị tai nạn thì theo quy định họ sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương theo quy định của bộ luật lao động và luật bảo hiểm xã hội vậy thời gian họ được nghỉ khi bị ốm đau là bao nhiêu lâu và những trường hợp như thế nào thì được coi là nghỉ do bị ôm đau. Quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau được quy định tại điều 23 luật bảo hiểm xã hội như sau.

Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

  1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:
  2. a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;
  3. b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.
  4. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:
  5. a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
  6. b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.
  7. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Trên đây là những quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về thời gian hưởng chế độ ốm đau và các trường hợp như thế nào thì được coi là hưởng chế độ ốm đau, nếu còn bất cứ vướng mắc gì chưa rõ quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7; 19006500 để gặp luật sư tư vấn miễn phí hoặc truy cập vafp website; luattoanquoc.com để tham khảo bài viết.

Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết tham khảo;

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp.

Leave a Reply