Điều kiện hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu

Lương hưu đang là một vấn đề nhức nhối và cũng là một gánh nặng lớn cho bảo hiểm xã hội, một người được hưởng lương hưu thì họ phải đóng bảo hiểm xã hội trong nhiều năm khi đủ thời hạn thì khi về hưu họ mới được hưởng chế độ lương hưu, tuy nhiên không phải ai cũng có thể đóng đủ thời gian để hưởng lương hưu như vậy, vậy điều kiện để được hưởng lưng hưu ở đây là gì. Theo quy định tại điều 50 luật bảo hiểm xã hội  quy định như sau.

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
  3. b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
  4. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  5. a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;
  6. b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;
  2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Trên đây là những quy định về điều kiện hưởng lương hưu, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 để gặp luật sư tư vấn hoặc truy cập website; luattoanquoc.com để tham khảo bài viết.

Xin chân thành cảm ơn.

Bào viết tham khảo.

Tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí.

Leave a Reply