Nhiệm vụ của thẩm phán tiền hành mở thủ tục phá sản

Nhiệm vụ của thẩm phán tiền hành mở thủ tục phá sản

Sau khi mở thủ tục phá sản thì vài trò của các bên sẽ tiến hành như thế nào vài trò của thẩm phán trong việc mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào, nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán tiền hành mở thủ tục phá sản được quy định một cách cụ thể tại điều 9 Luật phá ản số 51/2014 bản hành ngày 26/09/2014. Chi tiết được thể hiện như sau.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

1. Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết.

2. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

3. Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

4. Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

5. Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết.

6. Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản.

7. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

8. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức Hội nghị chủ nợ.

10. Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

11. Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

12. Quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

13. Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

14. Tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

15. Phải từ chối giải quyết phá sản nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này.

16. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán trong việc mở thủ tục phá sản, nếu bạn còn bất cứ vướng mắc gì liên quan vui lòng gọi điện thoại tới tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 19006500 bạn sẽ được gặp những luật sư giỏi của công ty luật toàn quốc tư vấn miễn phí cho bạn hoặc bạn có thể gửi Email về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com.

Xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply