3 bước thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư dành cho người dân.

Nếu bạn đang băn khoăn chưa nắm rõ được các thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư thì có thể tham khảo một số thông tin dưới đây nhé.

3 bước thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư dành cho người dân.

Bước 1:Mọi người phải nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi bạn ở hoặc mua đất.

Tại đây khi đã tiếp nhận hồ sơ  UBND sẽ thẩm tra lại và gửi lên Quận/huyện.

Bước 2: UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) kiểm tra lại hồ sơ.

Tại đây có 2 trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ ghi rõ ý kiến và trả lại hồ sơ về cho người dân.

Trường hợp đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp này văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ:

– Xác nhận vào đơn xin cấp GCN quyền SDĐ của bạn.

– Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất.

– Thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Trình UBND Quận/huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Bước 3:  Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền SDĐ (sổ đỏ).

Hồ sơ làm sổ đỏ đất thổ cư bao gồm:

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu sẵn có tại nơi ở hiện tại)
  • Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.
  • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (đầy đủ bản sao và bản chính có công chứng xã phường).
  • Trích lục bản đồ địa chính về mảnh đất;
  • Có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật
  • Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;
  • Biên bản kết thúc công khai;
  • Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

Thời hạn giải quyết.

30 ngày làm việc

Nguồn: http://tuvanluatpbt.com

Leave a Reply