Những điều cần biết về cấp sổ đỏ cho đất mua bán giấy tay

Những điều cần biết về cấp sổ đỏ cho đất mua bán giấy tay

Căn cứ quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì trường hợp là người dân (hộ gia đình, cá nhân) nhận chuyển nhượng đất từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 có giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người đang sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo trình tự quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, chi tiết như sau:

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận:

Người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

– Mẫu đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Một trong các loại giấy tờ, thủ tục quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có).

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản trên đất.

– Giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ:

Người xin cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Trình tự giải quyết:

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận và xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; nếu đất chuyển nhượng trước đó không có các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận, thời điểm sử dụng đất,nguồn gốc, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra giấy tờ.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra lại bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo về nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:

Đối với trường hợp này là UBND cấp huyện (theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Đất đai).

Trên đây là những điều cần biết về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bán giấy tay. Mong rằng sẽ hữu ích với các bạn.

tuvanluatpbt.com sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những thắc mắc về quyền sử dụng đất

Leave a Reply