Định nghĩa cơ bản về quyền bề mặt

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Định nghĩa

Thuật ngữ quyền bề mặt (Superficies) đã được ra đời từ rất sớm, được công nhận bởi nhiều hệ thống pháp luật của các quốc gia ở Châu Âu, đã được ghi nhận trong luật La Mã cổ đại giai đoạn trước công nguyên. Hầu hết các quốc gia ở Châu Âu đều thừa nhận hệ thống pháp luật của họ chịu sự ảnh hưởng từ luật La Mã lên pháp luật của quốc gia mình, ảnh hưởng nhất là trong luật dân sự. Sau đó các quốc gia đã từng là thuộc địa của chính các quốc gia châu Âu này cũng bị ảnh hưởng bởi quyền bề mặt lên hệ thống pháp luật của mình. Có thể nói, quyền bề mặt trong luật dân sự của các quốc gia ngày nay được bắt nguồn từ luật La Mã cổ đại.

Chi tiết

“Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất”, điều này mang ý nghĩa là chủ thể quyền bề mặt sẽ có quyền sở hữu không khác gì chủ đất.

“Người sử dụng đất” cũng là tên gọi đối với chủ thể quyền bề mặt khi sử dụng đất, nhưng chắc chắn không phải là “người sử dụng đất” theo nghĩa là chủ đất. Luật Đất đai năm 2013 quy định tại Điều 5 đối với định nghĩa “người sử dụng đất” đó là những người đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các loại tài sản khác gắn liền với đất.

BLDS năm 2015 đã ghi nhận quyền bề mặt vào trong bộ luật và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia về kinh tế với việc có tác động tích cực để các loại tài sản như đất đai hay các loại tài sản đặc biệt khác trong xã hội không bị “đóng băng” mà luôn được tham gia lưu thông kinh tế, được sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Việc áp dụng quyền bề mặt sẽ giúp tránh việc tranh chấp giữa các bên khi phát sinh việc chấm dứt quan hệ pháp luật về quyền bề mặt nhờ khả năng xác định rõ quyền tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng sẽ tự động chuyển giao, mà không phụ thuộc vào trạng thái của tài sản, ý chí của các bên. Các chủ thể có toàn quyền sử dụng bề mặt khi mà quyền bề mặt của họ còn thời hạn đặc biệt trong xây dưng hay thế chấp. Quyền bề mặt sẽ là cơ sở để các ngân hàng có thể sử dụng để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp vì nó được coi là tài sản đảm bảo trong việc vay tín dụng.

 

Leave a Reply