Tìm hiểu những thay đổi trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 với tổng cộng 689 điều luật và được chia thành 6 phần chính. Về cơ bản, các điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 khá giống với năm 2005, chỉ đổi mới một số điểm nhất định để phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước và việc thực hiện không gặp bất cứ vướng mắc, bất cập nào.

Cho phép công dân chuyển đổi giới tính

Trước đây, việc chuyển đổi giới tính khi đã định hình, hoàn thiện giới tính được coi là bất hợp pháp và có thể bị xử lý dân sự. Tuy nhiên, theo Bộ luật Dân sự năm 2015, công dân có quyền xác định lại giới tính của mình và cần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người đã chuyển đổi giới tính có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, những công dân này sẽ được đảm bảo về quyền nhân thân thân phù hợp với giới tính hiện tại của mình.

Cho phép công dân chuyển đổi giới tính

Cho phép công dân chuyển đổi giới tính

Thay đổi cách phân chia pháp nhân

Tại Bộ luật Dân sự năm 2015, các pháp nhân sẽ được chia theo tiêu chí lợi nhuận bao gồm thương mại và phi thương mại. Theo đó, nếu công dân ở trong pháp nhân thương mại thì có quyền hưởng lợi nhuận. Ngược lại, các thành viên ở pháp nhân phi thương mại sẽ không được chia lợi nhuận.

Bộ Luật Dân sự 2015 còn trở nên khác biệt bởi việc không phân chia các loại pháp nhân như trong luật Dân sự 2005. Đồng thời, các pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam được công nhận là pháp nhân Việt Nam.

Quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, khi hoàn cảnh thay đổi thì bên bị ảnh hưởng về mặt lợi ích có quyền yêu cầu đàm phán lại hợp đồng trong thời gian hợp lý. Nếu việc đàm phán này không đạt được kết quả mong muốn, các bên có thể đệ đơn nhờ sự can thiệp của toà án để được chấm dứt hoặc sửa đổi hợp đồng để cân bằng lợi ích của hai bên.

Việc sửa đổi chỉ được thực hiện nếu việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn so với các chi phí thực hiện hợp đồng khi được sửa đổi. Hơn nữa, trong quá trình toà án thụ lý hồ sơ, các bên vẫn phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có các thoả thuận khác.

Quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Trên đây là những điểm đổi mới nổi bật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 so với các văn bản luật trước đó. Chúng tôi hy vọng rằng công dân có thể nắm rõ những thay đổi này để đảm bảo được quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Leave a Reply